Project Advisor Kaitohu Tari rite Iwi
Ministry of Education
Wellington, Newzealand
1d ago
source : Hireejobs

Kia whakarongo ake au ki te tangi a te manu nei a te m tui Tuii tuiii tuituia Hei aha te mea nui o te aoHe tangata he tangata he tangata What is the most important thing in the worldIt is people it is people it is people Kei te hiahia koe ki te urutomo ki t tahi k hui arataki i te waka o te m tauranga o te whiwhinga rite me ng putanga akoranga kairangi m ng konga M oriKaitohu rite Project Advisor EquityHe wh inga w hi whakam haro t nei hei hanga i t aramahi kai whina whakahaere whaiaro i t tahi kaupapa ao M oriKa noho koe i te p tahi tonu o t tahi k hui k kiri i te ekenga taumata m tauranga M ori m te M ori hei MaoriHe tari i te manawa tonu o te t one o P nekeHaere mai t reia te hua o te M tauranga m p p He mea t rai e m tou te m tauranga kia rangatira ai kia mana taurite ai na huanga Ka mahi tahi m tou ki te t rai i t tahi p naha m taurangaNeke atu i te 3 000 ng t ngata whai p manawa nui pono ki te kaupapa huri noa i Aotearoa me te tini an o ng k wai whakaheke ng reo me ng ahurea Ahakoa he rerek ng r p o roto me ng huarahi mahi kaupapa mahi rerek ka mahi m tou ia r kia whai hua ai ng mahi m ia tamaiti m ia taiohi m ia konga taipakeke i t t tou p naha m tauranga M t nei t rangaT te Kaitohu rite he hora whakamaherehere tiketike tonu te whakahaere me te ruruku i ng tautoko m te Kaihaut Te Tari rite M konei ka hei te Kaiwhakarite M t muri me r atu Kaihaut te arataki me te ruruku i ng kaupapa m te w hanga kaipakihi wh nui kia t reia he p naha m tauranga e puta ai he hua rite kairangi hoki He t nga taketake t nei m te Tari rite Ka noho ko koe te tangata tuatahi kia whakap ngia atu e ng kaimahi e ng kaiwhakahaere me ng kaihaut puta noa i te T huhu m te ruruku me te whakahaere kaupapa Me mahi nui koe ki te whakawhanaunga atu ki te mahi k tui hoki i roto ki ng kaimahi o Te T huhu me ng tari o ng Minita He k rero m uHe taut hito koe ki te tautoko ngaio i te hunga whakahaere m ng Kaitohutohu M t mua m ng Kaiwhakahaere me ng kaihaut He mea nui kia ng kau nui koe ki te mahi i t tahi ao kaupapa M ori i Te Ao M ori Hei kaitohutohu ngaio i te Tari rite me ng kau nui koe ki ng mahi whaka rite whiwhinga m ng momo iwi katoa i te r ngai t mataitinga He h honu tonu t m hio ki te Reo ki ng Tikanga me te M tauranga M ori He mea nui kia tiketike t m hio ki te whakahaere me te ruruku kaupapa te p rongo me te arom tai kaupapa i te r ngai t matanui Me hei koe ki te whakawhanaunga atu kia toit ng hononga ki ng t ngata katoa o te whakahaere he pai hoki na hononga ki ng iwi ki ng hap ki ng wh nau me ng hapori M ori Ko te hei ki te whakawhanaunga atu ki te k hui puta noa hoki i te umanga t tahi w hi nui o mahi i t nei t ranga E eke ai koe ki ng taumata i t nei t nga me tangata Kaing kau ki te mahi i roto i t tahi k hui e aronui ana ki te angitu o te M ori hei M oriHe tiketike tonu ng p kenga whakahaere ruruku kaupapaMe hua m hio ki te reo ki ng tikanga me te M tauranga M oriMe m hio ki te matapae me te whakatutuki i ng hiahia o te Kaihaut Te Tari riteHe m hio ki te whakapakari i nga hononga me ng mahi k tui ki te hunga i ng taumata katoa o te whakahaereHe kakama ki te huri ki ng mahi e tika anaHe rawe ng p kenga whakawhiti k rero tuhi waha an hokiKua rite koe ki te kawe k i te ihu o te wakaHe whakahaere k wanatanga t nei ko t te T huhu t he piri ki ng m t pono o te Tiriti o Waitangi kia mahi m ng akonga M ori m r tou wh nau hap iwi hoki Ar an ng m hiotanga i roto i te whakaahua mahi e piri nei t n tirohia mehemea m u nei k rero t n tono mai in ianei m te whakamahi i te p tene tono mai in ianei M tahi atu k rero t n whakap mai ki a M hina Melbourne Kaihaut Tari rite Iwi i te waea p koro 027 429 9241 i mahina melbourne education govt nz r nei Ka kati ng tono hei te 5pm te R horoi 7 Huitanguru 2020 Project Advisor Kaitohu Tari rite IwiAmazing opportunity to build your professional project management career in a Te Ao M ori environmentBe at the heart of supporting a team to champion M ori educational successWellington CBD locationHelp shape the future of Education He mea t rai e m tou te m tauranga kia rangatira ai kia mana taurite ai na huanga We work together to shape an education system that delivers equitable and excellent outcomes Our organisation is made up of more than 3 000 talented and committed people around New Zealand from a wide range of backgrounds and cultures While we work in different groups and on different things we all strive every day to make the biggest difference we can for every child young person and adult student in our education system About this roleThe Project Advisor Kaitohu Tari rite Iwi provides high quality project advice management and coordination to support the Director Office of Racial Equity This will enable the Deputy Secretary and Directors to provide project leadership and coordination to the business group to help shape an education system that delivers equitable and excellent outcomes This is a crucial role in the Office of Racial Equity You will be the first point of contact for staff managers and leaders across the Ministry for the project coordination and management of projects You will need to build strong relationships and partnerships internally with Ministry staff and externally with Ministers offices About youYou will be experienced in providing professional project advice for Senior Advisors Prinicpal Advisors Managers and leaders A passion for working in a kaupapa M ori and Te Ao M ori environment is essential As a professional project advisor in the Office of Racial Equity you will need to have a passion for building racial equity in the public sector You have a high understanding of Te Reo Tikanga and M tauranga M ori It is important that you have a high understanding of project management coordination reporting and evaluation in the public sector You need to be able to build sustainable relationships and partnerships across the organisation and be someone who has established relationships with iwi hap whanau and M ori communities Being able to build relationships with the team and across the business will be key to your success in this role To be successful in the role you will require a passion for working in a team that prioritises building equity for M ori successhave outstanding project management and coordination skillshave some knowledge and understanding of te reo tikanga and M tauranga M orianticipate and fulfil the needs of and the Director Office of Racial Equityprioritise building great relationships and partnerships with people at all levels of the organisationadapt to working in a fast paced environmenthave excellent communication skills written and verbal Are you ready to make a differenceAs a government agency the Ministry is committed to following the Treaty of Waitangis guiding principles in our work for and with M ori students their wh nau hap and iwi There is more information in the job description attached please take a look and if this opportunity sounds like you please apply now using the apply online button For further information please contact M hina Melbourne Director Office of Racial Equity on mobile 027 429 9241 and or mahina melbourne education govt nzClick here to view the role descriptionApplications close Friday 7 February 2020

Apply
My Email
By clicking on "Continue", I give neuvoo consent to process my data and to send me email alerts, as detailed in neuvoo's Privacy Policy . I may withdraw my consent or unsubscribe at any time.
Continue
Application form